@TODO: Page Title

Błędy w żywieniu dzieci

Jakie są najczęstsze błędy w żywieniu dzieci? 

  • Zła organizacja posiłków podawanych dziecku w ciągu dnia
  • Zbyt duża liczba posiłków (powyżej 4-5), częste pojadanie,
  • Utrzymywanie karmień nocnych powyżej pierwszego roku życia,
  • Karmienie butelką ze smoczkiem dziecka powyżej 18-24 miesiąca życia, co może skutkowa zaburzeniami prawidłowego rozwoju mowy oraz predysponować do wad zgryzu,
  • Małe urozmaicenie diety, które może być wynikiem zarówno dziecięcej neofobii (lęk przed nieznanym), problemów z akceptacją niektórych produktów (często warzyw oraz mięsa), jak i braku czasu, a także tolerancji i cierpliwości rodziców/opiekunów do stopniowego przyzwyczajania dziecka do zróżnicowanego asortymentu produktów
  • Zła organizacja posiłków podawanych dziecku w ciągu dnia
  • Zbyt duża liczba posiłków (powyżej 4-5), częste pojadanie,
  • Utrzymywanie karmień nocnych powyżej pierwszego roku życia,
  • Karmienie butelką ze smoczkiem dziecka powyżej 18-24 miesiąca życia, co może skutkowa zaburzeniami prawidłowego rozwoju mowy oraz predysponować do wad zgryzu,
  • Małe urozmaicenie diety, które może być wynikiem zarówno dziecięcej neofobii (lęk przed nieznanym), problemów z akceptacją niektórych produktów (często warzyw oraz mięsa), jak i braku czasu, a także tolerancji i cierpliwości rodziców/opiekunów do stopniowego przyzwyczajania dziecka do zróżnicowanego asortymentu produktów