@TODO: Page Title

Władze

W dniu 08.02.2014 roku z inicjatywy dr n.med. lek. stom. Joanny Sitko – Gap spotkała się grupa osób, wśród nich byli: lekarze, asystentki i higienistki stomatologiczne, technicy dentystyczni oraz wykładowcy szkół medycznych.

Zebrani jednogłośnie zdecydowali o powstaniu Polskiego Stowarzyszenie Higieny Stomatologicznej.

Aktualne władze Stowarzyszenia:
 • Prezes - Dr n. med. lek. stom. Joanna Sitko Gap
 • Wiceprezes - Dyp. Hig. Stom. Ilona Koltarek
 • Skarbnik/Sekretarz - Dyp. As. Stom Monika Przybylska
Komisja rewizyjna:
 • Przewodnicząca - Dypl. Hig. Stom. Kinga Przepiórka
 • Dypl. Hig. Stom. Bettina Imiołczyk
 • Dypl. Hig. Stom. Katarzyna Puczyńska
Komisja edukacyjna:
 • Przewodnicząca Dypl. Hig. Stom. Bettina Imiołczyk
 • Wice-Przewodnicząca Dypl. Hig. Stom. Katarzyna Puczyńska
 • Dypl. As. Stom.  Angelika Rak
 • Dypl. As. Stom. Paulina Ściubidło
 • Dypl. Hig. Stom. Kamila Śliz

Zadaniem stowarzyszenia jest rozpowszechnianie i szerzenie wiedzy z zakresu higieny stomatologicznej poprzez działalność naukowo – szkoleniową, informacyjno – publicystyczną oraz wydawniczą. W tym celu, będą organizowane seminaria, konferencje, kursy i szkolenia oraz wydawanie książek, broszur i czasopism. Stowarzyszenie będzie organizowało praktyki i staże zawodowe zarówno krajowe jak i zagraniczne oraz umożliwiało nawiązanie kontaktów z pracodawcami i innymi organizacjami mającymi podobne cele. Stowarzyszenie będzie również reprezentowało swoich członków w sprawach zawodowych wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych.