@TODO: Page Title

Prawidłowe użytkowanie protez ruchomych

1)   Protezy należy czyścić po każdym posiłku używając strumienia ciepłej wody, mydła i szczoteczki do mycia protez

2)   Jako dodatkowego środka higieny można używać specjalnych preparatów, np. Corega Tabs

3)   Po wieczornym umyciu, protezę przechowywać w suchym, szczelnym pojemniku

4)   W przypadku pojawienia się dolegliwości bólowych należy zgłosić się do stomatologa w celu korekty protezy (sami nie podejmujemy próby korekty !)

5)   Jeżeli w czasie użytkowania protezy doszło do podrażnienia błony śluzowej, wspomagająco można użyć żelu antyseptycznego, np. Elugel

6)   W przypadku uszkodzenia protezy (złamanie, wypadnięcie zęba) nie należy jej użytkować, nie dokonywać próby jej  naprawy we własnym zakresie, ale niezwłocznie udać się do stomatologa

7)   Protezy nie używane dłuższy czas nie nadają się do użytkowania

8)   Należy zgłaszać się na kontrolne wizyty do stomatologa 2 razy w roku